ALBANIAN WINE & SPIRITS DISTRIBUTION

Albanian Wine & Spirits Distribution Kompania e Import-Export dhe Distribucionit Albanian Wine & Spirits Distribution operon në tregun shqiptar prej vitit 2008, me një eksperiencë 50 vjecare nga kompania mëmë në Francë duke sjellë pranë jush një gamë të gjerë të produkteve Franceze, Italiane dhe Spanjolle. Jemi në bashkepunim me Bar-e dhe Restorant-e më prestigjoze në Shkoder, Tiranë, Durrës, Vlorë, Sarandë, Korcë etj. Pjesë e suksesit tonë është profesionalizmi, njohja në detaje e produkteve të bashkëpunëtorëve tanë, ruajtja e standarteve të etikes dhe normat ndërkombetare. Qëndrueshmëria në ofrimin e shërbimit më të mirë, puna me pasion zemër e mendje, respekti për veten dhe të tjeret duke ruajtur frymën e zhvillimit dhe punës në skuader është objektivi parësor për AWSD. AWSD është një kompani prestigjoze që operon konform ligjeve dhe rregullave të Republikës së Shqipërisë dhe atyre Europe -iane nga ku kanë origjinen produktet tona. Kompania e Import-Export dhe Distribucionit Albanian Wine & Spirits Distribution operon në tregun shqiptar prej vitit 2008, me një eksperiencë 50 vjecare nga kompania mëmë në Francë duke sjellë pranë jush një gamë të gjerë të produkteve Franceze, Italiane dhe Spanjolle. Jemi në bashkepunim me Bar-e dhe Restorant-e më prestigjoze në Shkoder, Tiranë, Durrës, Vlorë, Sarandë, Korcë etj.

AWSD është një kompani prestigjoze që operon konform ligjeve dhe rregullave të Republikës së Shqipërisë dhe atyre Europe -iane nga ku kanë origjinen produktet tona

Qëndrueshmëria në ofrimin e shërbimit më të mirë, puna me pasion zemër e mendje, respekti për veten dhe të tjeret duke ruajtur frymën e zhvillimit dhe punës në skuader është objektivi parësor për AWSD.

Pjesë e suksesit tonë është profesionalizmi, njohja në detaje e produkteve të bashkëpunëtorëve tanë, ruajtja e standarteve të etikes dhe normat ndërkombetare.

Kompania e Import-Export dhe Distribucionit Albanian Wine & Spirits Distribution operon në tregun shqiptar prej vitit 2008.

Partneret tane